Hiện tại mình đang làm DA mà cái bản CAD tham khảo mình có nó sai tỷ lệ hết rồi, kiếm mãi ko có bản 3Ø nào khác
bạn nào có thì cho mình xin 1 bản về xài đỡ, chân thành cảm ơn ! :M012: