Hội thảo: “PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP NGÀNH CNTT” là một trong những hoạt động cung cấp cho các bạn học sinh những thông tin hữu ích giúp các bạn tự tin hơn khi lựa chọn con đường lập...