Search:

Type: Posts; User: soihoang533

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 tuyển dụng kỹ sư cầu đường, dự toán

  Chi tiết xin xem file tuển dụng.
  1. Kỹ sư xây dựng cầu đường : 04 người (02 kỹ sư cầu, 02 kỹ sư đường)
  2. Kỹ sư dự toán : 02 người
 2. Tuyển dụng kỹ sư lập dự toán cầu, đường

  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 cần tuyển 02 vị trí kỹ sư lập dự toán cầu, đường.
  Điều kiện:
  - Có hơn 01 năm trong lĩnh vực lập dự toán cầu, đường.
  - Ưu tiên nam giới.
  - Làm việc tại văn...
Results 1 to 2 of 2