Cảm ơn bạn đã Share bảng tính. Có cái sheet tính cọc bị lỗi bạn làm ơn sửa lại rồi gửi cho mình với nhé (hoandun2009@gmail.com). Cảm ơn nhiều.