Mình tên là Nguyễn Quốc Phục.
Hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành cầu đường. Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào 1 diễn đàn như thế này. Mình thật sự vui lắm...hihi..nhưng mình thật sự có nhiều...