em đang phải thiết kế nút giao khác mức cho bình đồ này mà không biết chọn phương án nào, anh chị giúp em với http://www.mediafire.com/?835f14h2swno71t...