I.Công Tác Chuẩn Bị
1.1 Cắm cọc định vị tim, mép, lề đường, kiểm tra cao độ
1.2 Đào đất đổ lên ô tô bằng máy đào gầu nghịch
1.3 Vận chuyển đất đào đến bãi tập kết để tận dụng lấy đắp
II. Thi công...