Chào thầy Nguyễn Biên Cương, thầy cho em hỏi mặt đường đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa dày 16cm có thể thi công thành 1 lớp được không? Theo TCVN 9504-2012, mục 5.1.5 chiều dày >15cm đối với lớp móng...