Cảm ơn bạn, mình muốn hướng dẫn sử dụng máy Nikon DTM302, bạn gửi giùm mình nhé. địa chỉ mình: dinhthanhluan.ht@gmai.com