Thầy giáo cho mình lưu lượng xe với thời hạn thiết kế là 15 năm, sau khi tính toán số liệu mình chọn đc đường cấp 4 và số trục tích lũy Ne (cụ thể là 0.1x10^6 < Ne < 1x10^6) . Theo 22 tcn 211-06 bảng...