Search:

Type: Posts; User: longriver28284

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Tổng hợp các QCVN,TCVN về công trình thủy lợi ban hành từ 2009-2012

  1 QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi. 14TCN 171:2006
  2...
 2. Sticky: Hiện tại mình có các Tiêu chuẩn Việt Nam về Công...

  Hiện tại mình có các Tiêu chuẩn Việt Nam về Công trình thủy lợi ban hành năm 2009 và 2010.
  Cụ thể như sau:
  TCVN 8213:2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ...
Results 1 to 2 of 2