Các bạn giúp mình những vị trí khoanh tròn trong file trắc dọc 2 phương án tuyến bên dưới thì chạy đường đỏ thế nào để thoát nước tốt đây. Ban đầu mình đắp cao, nhưng GVHD không đồng ý. Giờ mình đắp...