theo mình được biết. hôm đi học lớp TVGS,GS.TS thầy Lê Định Phụng có trao đổi qua. hiện tại nước mình vẫn dùng tiêu chuẩn cũ nhưng sắp tới đang soạn tiêu chuẩn mới rùi đó..chắc sang năm mới phát hành.