cảm ơn bạn nhiều lắm. mình loay hoay cả buổi nhờ cái này 1 phát ăn ngay