Mình thấy việc học tiếng Anh chủ yếu phụ thuộc vào mình rất nhiều, miễn là có chăm học hay không thôi. Mình thấy nếu có điều kiên thì vô các trung tâm có uy tín để học chứ hồi nay cũng nhiều trung...