Search:

Type: Posts; User: slide_up

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Heiz, thật tình là mình thấy vấn đề này xảy ra...

  Heiz, thật tình là mình thấy vấn đề này xảy ra thường xuyên ở Việt Nam, cứ kiểm điểm, đền bù, nhắc nhở, rồi lại tiếp tục tiếp diễn, có thay đổi được gì đâu.

  --------------
  Forza Fotografie
  Yêu...
 2. Có rất nhiều nước mà Việt Nam mình cần học tập...

  Có rất nhiều nước mà Việt Nam mình cần học tập theo lắm bạn ơi.

  -----------
  Forza Fotografie
  Yêu Nhiếp Ảnh
 3. Hic, nhiều mảnh đời bất hạnh quá, mọi người chung...

  Hic, nhiều mảnh đời bất hạnh quá, mọi người chung tay góp sức giúp đỡ nhé.

  -------
  Forza Fotografie
  Yêu Nhiếp Ảnh
Results 1 to 3 of 3