cảm ơn lamthien nhiều lắm
nhưng sao minh dowload hết các part mà còn duy nhất part 53 ko được bạn ơi
giúp mình với