Search:

Type: Posts; User: bantci

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Xin tiêu chuẩn TCVN 7210-2002, TCVN7211-2002

    Chào các bạn, mình đang tìm tiêu chuẩn TCVN 7210-2002, TCVN7211-2002, Google mãi mà không thấy , ai có share cho mình với, hoặc gửi vào email : bantci@gmail.com. thanks rất nhiều
  2. Thắc mắc về cách lập hồ sơ thiết kế đường GT đối với dự án ODA

    Các bác ơi cho em hỏi chút, em đang làm hồ sơ thiết kế đường giao thông vốn ODA,trên hồ sơ thiết kế (bản vẽ cắt ngang) không thể hiện khối lượng, mà theo em được biết các dự án trong nước đều thể...
  3. Thắc mắc về cách lập hồ sơ thiết kế đường GT đối với dự án ODA

    Các bác ơi cho em hỏi chút, em đang làm hồ sơ thiết kế đường giao thông vốn ODA,trên hồ sơ thiết kế (bản vẽ cắt ngang) không thể hiện khối lượng, mà theo em được biết các dự án trong nước đều thể...
Results 1 to 3 of 3