Xin giới thiệu với cả nhà Bản thảo lần cuối của Dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường cứng do Công ty tư vấn quốc tế SMEC liên danh với Hội KHKT cầu đường Việt Nam thực hiện xong hồi tháng 04/2008.

Bản thảo được xây dựng dựa trên AASHTO 1993 (bản sửa đổi 1998), hiện đang được trình phê duyệt và ban hành trong thời gian tới.

Tải về