Các bạn down 14 phần về rồi giải nén thì sẽ được 1 file avi có dung lượng 698 MBPart 1: http://www.adrive.com/public/b6ecbf6...71c803969.html
Part 2: http://www.adrive.com/public/7e7f2e1...be3063469.html
Part 3: http://www.adrive.com/public/01e2df4...3e1f7fb4a.html
Part 4: http://www.adrive.com/public/fc87705...3a9762552.html
Part 5: http://www.adrive.com/public/770ec14...002501d01.html
Part 6: http://www.adrive.com/public/3b98f91...069bb695b.html
Part 7: http://www.adrive.com/public/02b84e3...c72f7f4a0.html
Part 8: http://www.adrive.com/public/499a63d...146237382.html
Part 9: http://www.adrive.com/public/1411fd8...43c7ff1dd.html
Part 10: http://www.adrive.com/public/895bf1b...72efe54b9.html
Part 11: http://www.adrive.com/public/30a96a5...81d432816.html
Part 12: http://www.adrive.com/public/b6f3f79...6c26d7387.html
Part 13: http://www.adrive.com/public/a843d56...22d795855.html
Part 14: http://www.adrive.com/public/e0a329c...2bd1e64c4.html

Password giải nén: cauduongbkdn.com