Các bạn có ai biết giúp mình với. Mình in các văn bản của word2003 mà sao chọn all rồi mà nó chỉ in các trang trên 1 tờ, và các trang bị chồng chéo lên nhau trong tờ đó. Do vậy mỗi lần in mình chỉ chọn từng trang và in từng trang một. Các bạn giúp mình với. Nếu các bạn có file hướng dẫn in ấn thì cho mình xin cho mình xin luôn nha. Thanks các bạn nhiều