Em đang làm đồ án tốt nghiệp sắp nộp đến nơi rồi!em làm đồ án bên Bộ môn Cầu đường sắt đến phần chuyên đề em làm chuyên đề về hệ thống NeoWeb ổn định nền đường sắt nhưng có mấy cái từ tiếng anh trong hình ảnh thầy băt chuyển sang tiếng Việt mà em lại học kém AV dịch mãi ma không được,em đã lên mạng dùng từ điển chuyên ngành dịch mãi mà vẫn không ra.Bác nào biết dịch hộ em với?!!!Em vô cùng cảm ơn.Có 1 số câu sau các bác xem hộ rồi dịch cho em với nha :
Vertical Track Profile - 95th Percentile (in)
Ureinforced Average
10/12mm Re-bar earth anchor
ATRA Clip
Synthetic tendon
Nếu các bác nhắn vào địa chỉ email cua em la :nguahoangthanhhoa@yahoo.com hoặc SDT 0986778884.Em đang cần rất gấp!!!Em xin cảm ơn!!!