Quote Originally Posted by nguyenvunguyen View Post
chào cả nhà,cho mình hỏi câu này nhé,khi mô hình hóa để tính toán vòng vây cọc ván thép trên midass thì lực tác dụng xung quanh vòng vây mình phải khai báo thế nào?cảm ơn cả nhà.
vũ nguyên sáng tạo theo cách riêng hả?
chỉ cần học đủ dùng thôi mi siêu việt quá ko có chổ thể hiện tài năng đâu.ta đi làm đường mà xin lỗi nhiều lúc bản vẽ ,kiến thức cũng bó tay.toàn chế thôi.