dunglx
đang học lại Midas, có cái bài toán này nhờ các Anh xem qua nhé:

1. Dầm LT 42m+65m+42m; LL HL93 và Một LL tự định nghĩa (đoàn tải trọng dài quá (42+65+42)m, trục/trục =2.5m)

2. Kết quả: Mô men tại một tiết diện


Hình 1- Đoàn xe dài vô tận ( trục cách trục 2.5m).


Hình 2- Tải HL93.


Nhận xét:
- Ở hình 1 theo lý thuyết chỉ xếp tải vào phần dương của ĐHA mà thôi, nhưng Midas chưa hiểu trong trường hợp này tại sao nó lại xếp luôn vào phần âm.
- Hình 2: Xếp tải phù hợp với lý thuyết.

Xin các Anh cho ý kiến nhé. Tks.