Em đang chạy chương trình midas thì máy báo lỗi. Ko biết đây là lỗi của máy hay của phần mền. Em nhờ thầy chỉ giùm a. Em xin cảm ơn.