bạn học ở chỗ TiengAnh.com.vn xem sao , mình học ở đấy thấy dạy tốt phết, bộ giáo viên khá xịn, mà mình thấy ở đấy nó luyện đủ các kĩ năng tiếng anh, nên bạn kém kĩ năng nào thì có thể chọn lớp phù hợp. Mình thấy khá thích trung tâm đó