Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 52

Thread: Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựng

 1. #1
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựng

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 25/01/2010
  [mf]http://www.mediafire.com/?kneon2rwtjn[/mf]

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/03/2010
  [mf]http://www.mediafire.com/?nemcgdwzzyr[/mf]

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/04/2010
  [mf]http://www.mediafire.com/?n2xgjlmaz4u[/mf]

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 25/05/2010
  http://www.4shared.com/file/A8MmgLwn...25_5_2010.html

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 06/2010
  http://www.4shared.com/document/5-B1..._6-2010__.html

  Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 02/07/2010
  http://www.4shared.com/file/gXn55xI5..._Gia_VLXD.html
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 07:53 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 2. #2
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Kiên Giang

  Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 03 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 04 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 05 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Kiên Giang tháng 06 năm 2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 07:52 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 3. #3
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Đồng Tháp

  Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 1 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 2 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 3 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 4 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Tháp tháng 6 năm 2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 07:54 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 4. #4
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Vĩnh Long

  Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 1 năm 2010 theo số 70/CBLS ngày 29/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 2 năm 2010 theo số 74/CBLS ngày 27/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 3 năm 2010 theo số 88/CBLS ngày 30/03/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 4 năm 2010 theo số 104/CBLS ngày 29/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Long tháng 5 năm 2010 theo số 120/CBLS ngày 28/05/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 07:55 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 5. #5
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế

  Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 01 năm 2010 theo thông báo số: 287 LS/TC-XD ngày 02 tháng 02 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 01 năm 2010 theo thông báo số 473 LS/TC-XD ngày 01 tháng 03 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 03 năm 2010 theo thông báo số: 762 LS/TC-XD ngày 01 tháng 04 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Thừa Thiên Huế tháng 04 năm 2010 theo thông báo số: 1019 LS/TC-XD ngày 04 tháng 05 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
  Download

  Giá VLXD tháng 5 - 2010 Thừa Thiên Huế theo số 1258/TBLS/TC-XD ngày 31 tháng 05 năm 2010 của liên sở Tài chính - Xây dựng
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 07:57 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 6. #6
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Đăk Lăk

  Công bố giá VLXD Đăk Lăk tháng 03 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Đăk Lăk tháng 04 năm 2010
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 7. #7
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 Bà Rịa - Vũng Tàu

  Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 1/2010 theo số 307/CBLS-STC-SXD ngày 05/02/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
  Download

  Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 2/2010 theo số 409/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
  Download

  Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 3/2010 theo số 639/CBLS-STC-SXD ngày 07/04/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
  Download

  Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 4/2010 số 850/CBLS-STC-SXD ngày 06/5/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
  Download

  Công bố giá VLXD Bà rịa - Vũng Tàu tháng 5/2010 số 1092/CBLS-STC-SXD ngày 08/6/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:00 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 8. #8
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 Tp Hồ Chí Minh

  Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:01 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 9. #9
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh An Giang

  Thông báo giá VLXD An Giang tháng 1 năm 2010 theo số Số: 08/CBLS/TC-XD ngày 22/01/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
  Download

  Thông báo giá VLXD An Giang tháng 2 năm 2010 theo số Số: 16/CBLS/TC-XD ngày 24/02/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
  Download

  Thông báo giá VLXD An Giang tháng 3 năm 2010 theo số Số: 22/CBLS/TC-XD ngày 24/03/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
  Download

  Thông báo điều chỉnh giá thép tháng 03/2010 theo số 29/CBLS-TC-XD ngày 08/04/2010
  Download

  Thông báo giá VLXD An Giang tháng 4 năm 2010 theo số 46/CBLS/TC-XD ngày 22/04/2010 của liên sở Xây Dựng - Tài Chính tỉnh An Giang
  Download

  Giá VLXD và trang trí nội thất tháng 6 năm 2010 tỉnh An Giang theo số 68/CBLS/TC-XD ngày 22/6/2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:04 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 10. #10
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Bình Thuận

  Công văn số 172/SXD-KTKH ngày 29/01/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 01/2010
  Download

  Công văn số 303/SXD-KTKH ngày 02/3/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 02/2010
  Download

  Công văn số 501/SXD-KTKH ngày 31/3/2010 của Sở Xây dựng V/v công bố giá VLXD tháng 3/2010
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

Page 1 of 6 123 ... LastLast

Similar Threads

 1. Họp mặt cuối năm 2010
  By btt05x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 12
  Last Post: 26/01/11, 01:17 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 11/07/10, 12:39 PM
 3. Đáp án thi đại học đợt 1 năm 2010
  By nbc in forum Thông tin từ BQT
  Replies: 0
  Last Post: 05/07/10, 06:13 PM
 4. Đáp án môn vật lý khối A năm 2010
  By cauduongbkdng in forum Các môn học Đại cương
  Replies: 0
  Last Post: 04/07/10, 06:52 PM
 5. Đón xuân năm mới 2010
  By nvh03x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 0
  Last Post: 12/02/10, 05:31 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •