Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 52

Thread: Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựng

 1. #11
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Quảng Ngãi

  Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 01/2010. Theo số 108/SXD-KHKTTĐ ngày 08/02/2010 của sở Xây dựng Quảng Ngãi
  download

  Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 02/2010. Theo số 190/SXD-KHKTTĐ ngày 10/03/2010 của sở Xây dựng Quảng Ngãi
  download

  Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 04/2010.
  Theo số 381/SXD-KHKTTĐ, ngày 18 tháng 5 năm 2010, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.
  download

  Thông báo giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 05/2010.
  Theo số 447/SXD-KHKTTĐ, ngày 03 tháng 6 năm 2010, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.
  download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:06 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 2. #12
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Sóc Trăng

  Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3 năm 2010 theo số 03/SXD-CSXD ngày 01/04/2010
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 3. #13
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Long An

  Công bố Công bố giá VLXD tháng 2 năm 210 tỉnh Long An theo số 366/CBG-SXD của sở xây dựng
  Download

  Công bố Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2010 tỉnh Long An theo số /CBG-SXD của sở xây dựng
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 09:25 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 4. #14
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Lào Cai

  Công bố giá VLXD Lào Cai Quý I năm 2010 theo số 41/CBLS - TC - XD ngày 09/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài Chính tỉnh Lào Cai
  Download

  Công bố giá VLXD Lào Cai Quý II năm 2010 theo số 107/CBLS - TC - XD ngày 03/06/2010 của liên sở Xây dựng - Tài Chính tỉnh Lào Cai
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:08 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 5. #15
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Bình Dương

  Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 1 năm 2010 theo số 14/CBLS-STC-SXD ngày 05/02/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
  Download

  Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 2 năm 2010 theo số 18/CBLS-STC-SXD ngày 05/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
  Download

  Công bố giá VLXD Bình Dương tháng 4 năm 2010 theo số 31/CBLS-STC-SXD ngày 10/05/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Bình Dương
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:09 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 6. #16
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Vĩnh Phúc

  Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 1 năm 2010 theo số 295 /CBLS-XD-TC, ngày24 / 02 /2010 của liên Sở XD
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 2+3 năm 2010 theo Công bố số: 619/CBLS-XD-TC, ngày 13/4/2010 của liên Sở XD
  Download

  Công bố giá VLXD Vĩnh Phúc tháng 4 năm 2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:20 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 7. #17
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Lâm Đồng

  Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 15/1/2010 theo số 40/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Download

  Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 09/02/2010 theo số 114/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 09/02/2010
  Download

  Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ 15/03/2010 theo số 210/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 18/03/2010
  Download

  Thông báo giá VLXD Lâm Đồng từ Tháng 4 + 5 theo số 355/CBLS-XD-TC của liên sở Xây dựng - Tài Chính Lâm Đồng ngày 14/05/2010
  Download

  Công bố Liên Sở Xây dựng - Tài chính Lâm Đồng số 475/CBLS-XD-TC ngày 18/6/2010 về giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 15 tháng 6 năm 2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:21 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 8. #18
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Đồng Nai

  Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 1 năm 2010 theo số 291/CB-LS ngày 09/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 2 năm 2010 theo số 431/CB-LS ngày 10/03/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 3 năm 2010 theo số 653/CB-LS ngày 09/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 4 năm 2010 theo số 917/CB-LS ngày 10/05/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
  Download

  Công bố giá VLXD Đồng Nai Tháng 5 năm 2010 theo số 1196/CB-LS ngày 11/06/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:23 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 9. #19
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Tây Ninh

  Công bố giá VLXD Tây Ninh tháng 02 năm 2010 theo số 138/CB-VLXD-LS ngày 05/03/2010 của Liến sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 10. #20
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Cà Mau

  Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 1+ 2 năm 2010 theo số 01+02/LS XD-TC ngày 01/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
  Download

  Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 3 năm 2010 theo số 03/LS XD-TC ngày 21/04/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
  Download

  Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 4+5 năm 2010 theo số 04,05/LS XD-TC ngày 08/06/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:24 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

 1. Họp mặt cuối năm 2010
  By btt05x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 12
  Last Post: 26/01/11, 01:17 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 11/07/10, 12:39 PM
 3. Đáp án thi đại học đợt 1 năm 2010
  By nbc in forum Thông tin từ BQT
  Replies: 0
  Last Post: 05/07/10, 06:13 PM
 4. Đáp án môn vật lý khối A năm 2010
  By cauduongbkdng in forum Các môn học Đại cương
  Replies: 0
  Last Post: 04/07/10, 06:52 PM
 5. Đón xuân năm mới 2010
  By nvh03x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 0
  Last Post: 12/02/10, 05:31 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •