Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 52

Thread: Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựng

 1. #21
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Quảng Trị

  Thông báo giá Tháng 01 năm 2010 tỉnh Quảng Trị theo số 309/CB/STC-SXD ngày 22 tháng 02 năm 2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Trị
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 2. #22
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Quảng Ninh

  Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 1 năm 2010 theo số 158/2010/CB/LN-XD-TC ngày 03/02/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Download

  Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 2 năm 2010 theo số 267/2010/CB/LN-XD-TC ngày 08/03/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Download

  Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 3 năm 2010 theo số 411/2010/CB/LN-XD-TC ngày 06/04/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Download

  Công bố giá VLXD Quảng Ninh tháng 4 năm 2010 theo số 583/2010/CB/LN-XD-TC ngày 07/05/2010 của liên sở Tài Chính - Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:26 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 3. #23
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Hưng Yên

  Công bố giá VLXD Hưng Yên Quy1/2010 theo số I/CBLN ngày 19/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
  Download

  Công bố giá vật liệu tỉnh Hưng Yên Thang 2+3/2010 theo số 1B/CBLN ngày 22/02/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
  Download

  Công bố giá VLXD Hưng Yên Quy2/2010 theo số II/CBLN ngày 06/04/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:27 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010

 4. #24
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Hòa Bình

  Công bố giá VLXD Hòa Bình tháng 01 năm 2010
  Download

  Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 2/2010
  Download

  Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 3/2010
  Download

  Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 4/2010
  Download

  Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 5/2010
  Download

  Công bố giá VLXD Hòa Bình - Tháng 6/2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:28 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 5. #25
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Trà Vinh

  Công bố giá VLXD Trà Vinh tháng 1 năm 2010 theo số 01/LS-XD-TC ngày 15/01/2010 của liên sở xây dựng tài chính Trà Vinh
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 6. #26
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Ninh Bình

  Công bố giá vật liệu tại trung tâm Thành phố Ninh Bình theo số: 89/CBLS-SXD-STC ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Liên sở Xây dựng và Tài chính tỉnh Ninh Bình
  Download

  Công văn số: 593/QDD-UBND ngày 14/03/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v: Phê duyệt hệ số giá san lấp mặt bằng và hệ số giá một số vật liệu xây dựng tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Công văn số: 2063/QDD-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v: Phê duyệt điều chỉnh hệ số giá đất, đá san lấp mặt bằng tính bình quân đến cụn xã thuộc huyện Gia Viễn.
  Download

  Thông báo giá số 227/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 05 năm 2010: Đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 04/2010
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:30 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 7. #27
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Bắc Kạn

  Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 1/2010 theo số 41/SXD-CBG ngày 27/01/2010 của sở Xây Dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 3/2010 theo số 148/SXD-CBG ngày 30/03/2010 của sở Xây Dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 4/2010 theo số 214/SXD-CBG ngày 25/04/2010 của sở Xây Dựng
  Download

  Công bố giá VLXD Bắc Kạn tháng 5/2010 theo số 290/SXD-CBG ngày 28/05/2010 của sở Xây Dựng
  Download
  Last edited by phnam; 06/07/10 at 08:30 PM. Reason: Cập nhật 7/6/2010
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 8. #28
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 Tp Hà Nội

  Công bố giá VLXD thành phố Hà Nội Quý 1/2010 theo số 1/2010/CBGVL-LS ngày 15/01/2010 của liên sở Xây dựng - Tài chính thành phố Hà Nội
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 9. #29
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Nghệ An

  Giá VLXD quý 1 tỉnh Nghệ An công bố bởi Liên sở Xây dựng Tài chính
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

 10. #30
  Sharing your life phnam's Avatar
  Join Date
  24/02/07
  Location
  Quảng Nam
  Tuổi
  35
  Posts
  3,809

  Default Công bố giá VLXD năm 2010 tỉnh Sơn La

  Công bố giá VLXD Sơn La tháng 03 năm 2010 theo số 188/SXD-ĐT ngày 25/03/2010 của sở xây dựng Sơn La
  Download

  Công bố giá VLXD Sơn La tháng 11 năm 2009 theo số 820/SXD-ĐT ngày 24/11/2010 của sở xây dựng Sơn La
  Download

  Công bố giá VLXD Sơn La từ ngày 01/05/2010 theo số 338/SXD-ĐT ngày 25/05/2010 của sở xây dựng Sơn La
  Download
  Phan Hoang Nam
  Faculty of Road and Bridge Engineering - Danang University of Technology
  Tel.: (84) 905-934-512 Email: phanhoangnam@gmail.com
  Lý lịch khoa học

Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast

Similar Threads

 1. Họp mặt cuối năm 2010
  By btt05x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 12
  Last Post: 26/01/11, 01:17 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 11/07/10, 12:39 PM
 3. Đáp án thi đại học đợt 1 năm 2010
  By nbc in forum Thông tin từ BQT
  Replies: 0
  Last Post: 05/07/10, 06:13 PM
 4. Đáp án môn vật lý khối A năm 2010
  By cauduongbkdng in forum Các môn học Đại cương
  Replies: 0
  Last Post: 04/07/10, 06:52 PM
 5. Đón xuân năm mới 2010
  By nvh03x3d in forum Cựu sinh viên
  Replies: 0
  Last Post: 12/02/10, 05:31 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •