Quote Originally Posted by nbc View Post

Theo hiểu biết nông cạn của nbc thì người ta thường nói: "have a nice day!" chứ nhỉ.
"Nice day" là câu gọn hơn của "Have a nice day"

Tương tự như khi ta nói "Good night" là cách nói rút gọn của "Have a good night" (chia tay buổi tối,chúc ngủ ngon)

Thậm chí có thể nói "Night" để chào tạm biệt buổi tối (thay cho "good night) - tương tự như khi ta nói "Bye" nghĩa cũng như "goodbye" nhưng thân mật hơn.