xin chào thầy NBC.
thầy cho em hỏi 1 chút về vấn đề trạm trộn BTN nhé.
trong giáo trình của thầy viết về tính toán thời gian vận chuyển BTN cho phép là:

T = (G.Cbn)/F.ln[(Ttr-Tkk)/(Tht-Tkk)] (phút)

cho em hỏi đây là công thức thực nghiệm hay công thức lý thuyết. Vì em kiểm tra thứ nguyên trong công thức không đúng. thầy giải thích hộ em nhé. em cảm ơn thầy.