có bác nào chỉ cho em biết cách thuyết trình bảo vệ đồ án bê tông cốt thép không?thanks nhìu!
vd như: nội dung cần thuyết trình là gì ?chẳng hạn vì em còn lơ mơ chưa biết thuyết trình những gì !