Hiện nay các bạn có thể vào đây để xem đáp án của môn toán và môn Vật lý năm 2010 nhanh nhất:

Đáp án môn toán khối A năm 2010 : Click here


Đáp án môn vật lý khối A năm 2010: Click here