Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 39

Thread: Giao đề tài ĐA TK TCTC mặt đường nhóm 32 A-B

 1. #1
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Thumbs up Giao đề tài ĐA TK TCTC mặt đường nhóm 32 A-B

  Các bạn khóa 06X3, nhóm 32 A-B thân mến!

  Những nhóm nào đã đăng ký đề tài, sau khi chỉnh sửa sẽ được "đăng đàn" tại đây.

  Việc đầu tiên mà các nhóm cần làm là:

  1. Thu tập tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu có liên quan đến các lớp mặt đường, bài giảng môn học.

  2. Đọc, hiểu về từng tầng lớp mặt đường có trong KCAĐ.

  3. Đọc, hiểu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các lớp mặt đường có trong kết cấu.

  4. Xác định trình tự thi công chính và trình tự thi công chi tiết của KCAĐ.

  Những vấn đề chưa rõ, cần trao đổi, các bạn thảo luận trong topic đã có trước về đồ án này.

  Chúc các bạn thành công.
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 2. #2
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/02

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Vũ Đắc Chức - Lớp: 06X3C
  2. Huỳnh Hùng Cường - Lớp: 06X3C
  3. Lê Xuân Ngôn - Lớp: 06X3C

  Đề tài:

  IV-D-A2. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ:

  Lớp 1: Lớp láng nhựa 2 lớp- 2cm
  Lớp 2: Đá dăm thấm nhập nhựa - 5cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 18cm
  Lớp 4: Cấp phối thiên nhiên loại A- 26cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  1,8 km

  Thời hạn thi công: 35 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 3. #3
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/04

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Văn Phước- lớp 06X3B
  2. Nguyễn Văn Thanh- lớp 06X3B
  3. Hồ Huy Tịnh- lớp 06X3B

  Đề tài:

  V-D-B1. đường cấp V vùng đồng bằng, đồi- mặt đường cấp thấp B1.

  KCAĐ:

  Lớp 1: lớp bảo vệ rời rạc.
  Lớp 2: cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 dày 15cm.
  Lớp 3: cấp phối thiên nhiên loại E dày 28cm.

  Loại lề đường: đắp lề sau từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,8 km

  Thời hạn thi công: 55 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 4. #4
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/03

  Danh sách nhóm

  1.Nguyễn Đình Viên - Lớp 06X3C
  2.Nguyễn Văn Hòa - Lớp 06X3C
  3.Phan Hữu Hoàng - Lớp 06X3C

  Đề tài

  III-N-A1. Đường cấp III vùng núi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  1.Bê tông nhựa nhám cao - 2 cm
  2.Bê tông nhựa hạt vừa loại I Dmax 20 - 8 cm
  3.Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 - 20 cm
  4.Cát gia cố xi măng 7% - 28 cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  2,7 km

  Thời hạn thi công: 45 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 5. #5
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/08

  Danh sách nhóm

  1. Nguyễn Hải Dương - Lớp: 06X3D
  2. Bùi Văn Sang - Lớp: 06X3D
  3. Nguyễn Đình Mùi - Lớp: 06X3D

  Đề tài

  III-D-A1. Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: bê tông nhựa Pô-li-me Dmax12,5 - 5cm
  Lớp 2: bê tông nhựa nóng loại 1 Dmax25 - 7cm
  Lớp 3: cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 18cm
  Lớp 4: Cát gia cố XM 6% - 20 cm


  Loại lề đường: Đắp lề trước đường từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  4,2 km

  Thời hạn thi công: 50 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 6. #6
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/06

  Danh sách nhóm

  1. Phạm Quang Quảng - Lớp: 06X3A
  2. Nguyễn Xuân Hậu - Lớp: 06X3A
  3. Nguyễn Xuân Thuận - Lớp: 06X3A

  Đề tài

  IV-D-A1. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1.

  KCAĐ

  Lớp 1: Bê tông nhựa chặt hạt trung loại I Dmax20 mm - 7 cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 mm - 20 cm
  Lớp 3: CP thiên nhiên loại A - 30 cm


  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,2 km

  Thời hạn thi công: 48 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 7. #7
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm 06X3/32/10

  Danh sách nhóm

  1. Đặng Duy Hoàn - Lớp 06X3C.
  2. Nguyễn Văn Kiên - Lớp 06X3D.
  3. Nguyễn Ích Tiến - Lớp 06X3D.

  Đề tài

  III-D-A1 Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1.

  KCAĐ

  Lớp 1: Bê tông nhựa Pôlime Dmax 9,5 - 5cm.
  Lớp 2: Bê tông nhưa Pôlime Dmax 19 -7cm.
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25 - 20cm.
  Lớp 4: Cấp phối đá dăm loại II Dmax 37.5 -32cm.

  Loại lề đường: Đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,7 km

  Thời hạn thi công: 42 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 8. #8
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/01

  Danh sách nhóm

  1. Đậu Văn Tiến - lớp 06X3D

  2. Phạm Hữu Thọ- lớp 06X3D

  3. Lê Bá Khiếu- lớp 06X3D

  Đề tài

  IV-D-A1. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: bê tông nhựa chặt loại I, Dmax15 - 4cm
  Lớp 2: bê tông nhựa chặt loại II, Dmax25 - 4cm
  Lớp 3: cấp phối đá dăm loại I, Dmax25 - 15cm
  Lớp 4: cấp phối đá dăm loại II Dmax37,5 - 24cm

  Loại lề đường: đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  5,7 km

  Thời hạn thi công: 62 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 9. #9
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/05

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Hiệp - Lớp: 06X3C
  2. Đặng Ngọc Hiếu - Lớp: 06X3D
  3. Nguyễn Quốc Việt - Lớp: 06X3D

  Đề tài

  IV-N-A1. Đường cấp IV vùng núi - mặt đường cấp cao A1.

  KCAĐ

  Lớp 1: Bêtông nhựa chặt loại 1 hạt vừa Dmax20 - 7cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 - 18 cm
  Lớp 3: Cát gia cố xi măng 10% - 26 cm

  Sub - Grade: dày 80cm, dùng đất tại chỗ.

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,82.

  Chiều dài tuyến:
  1,2 km

  Thời hạn thi công: 25 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 10. #10
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/09

  Danh sách nhóm

  1. Võ Minh Hoàng- Lớp: 06X3C
  2. Võ Văn Diễn - Lớp: 06X3C
  3. Lê Đức Văn - Lớp: 06X3C

  Đề tài

  IV-N-A2. Đường cấp IV Đồng bằng - đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ

  Lớp 1: Bê tông nhựa chặt vừa loại 2-Dmax20 - 6cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 - 19cm
  Lớp 3: Cấp phối thiên nhiên loại B - 30 cm

  Sub - Grade: dày 80cm, dùng đất ở mỏ.

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,80.

  Chiều dài tuyến:
  1,0 km

  Thời hạn thi công: 30 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Similar Threads

 1. Thảo luận Đ.A TK TCTC mặt đường ô tô
  By tieumuoi in forum TK TCTC Mặt đường Ô tô
  Replies: 1716
  Last Post: 10/01/15, 08:52 AM
 2. [Đồ án cũ] TK TCTC mặt đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 40
  Last Post: 30/12/12, 12:50 PM
 3. [Đồ án cũ] TK TCTC nền đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 39
  Last Post: 22/02/12, 04:43 PM
 4. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3B
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 1
  Last Post: 06/05/07, 03:39 PM
 5. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3A
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 2
  Last Post: 06/05/07, 03:37 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •