Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 39 of 39

Thread: Giao đề tài ĐA TK TCTC mặt đường nhóm 32 A-B

 1. #31
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/30

  Danh sách nhóm:

  Lê Ngọc Tài: lớp 05X3D
  Nguyễn Viết Tuấn: lớp 05X3D
  Nguyễn Đạo Thi: lớp 05X3A
  Trần Quốc Đạt: lớp 03X3C


  Đề tài
  IV-D-A2 : Đường cấp IV vùng núi. Mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  1. Láng nhựa 2 lớp dùng nhũ tương dày 2cm.
  2. Đá dăm nước dày 20 cm.
  3. Cấp phối thiên nhiên loại A dày 24cm.

  Sub-grade dày 80 cm

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,80

  Chiều dài tuyến:
  3,4 km

  Thời hạn thi công: 125 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 2. #32
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/31

  Danh sách nhóm:

  1.Lê Văn Dũng- Lớp 06X3B
  2.Nguyễn Xuân Hải.- Lớp 06X3D
  3.Lý Quốc Vương- Lớp 06X3A

  Đề tài:

  V-N-A2. Đường cấp V, vùng núi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: láng nhựa 2 lớp dùng nhũ tuơng dày 2cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25, dày 18cm
  Lớp 3: cấp phối đá dăm loại II Dmax 37.5, dày 25cm.

  Sub-grade dày 80 cm

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,84

  Chiều dài tuyến:
  1,4 km

  Thời hạn thi công: 60 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 3. #33
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/32

  Danh sách nhóm:

  1. PHAN TRUNG HIẾU LỚP 05X3C
  2. PHẠM ĐÌNH THẮNG LỚP 05X3B
  3. NGUYỄN HUY LỚP 04X3A

  Đề tài:


  III-N-A1. Đường cấp III, vùng núi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: BTN polime Dmax 9.5 dày 5cm
  Lớp 2: BTNR Dmax 31.5 dày 7cm
  Lớp 3: Cát gia cố xi măng 12% dày 18cm
  Lớp 4: Cát gia cố xi măng 8% dày 20cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  2,2 km

  Thời hạn thi công: 135 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 4. #34
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/33

  Danh sách nhóm:

  1. Trần Minh Nhật - lớp 05X3D

  2. Trương Ngọc Tiên - lớp 05X3D

  3. Trương Ngọc Trình - lớp 05X3D

  Đề tài:

  IV-D-A1. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ:

  Lớp 1: BTN chặt hạt vừa loại I Dmax 20; dày 8 cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25 dày 24 cm
  Lớp 3: Đất gia cố vôi 12%; dày 30 cm.

  Sub-grade dày 90 cm lấy đất ở mỏ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,86

  Chiều dài tuyến:
  2,8 km

  Thời hạn thi công: 130 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 5. #35
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/34

  Danh sách nhóm:

  1. Trần Xuân Cửu - lớp 05X3C

  2. Lê Như Thiên - lớp 05X3C

  3. Nguyễn Thế quân - lớp 05X3C

  Đề tài:

  V-N-A2. Đường cấp V vùng núi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ:

  1. Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng dày 6 cm
  2. Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 16 cm
  3. Cấp phối thiên nhiên loại B, dày 20 cm

  Sub-grade dày 80 cm dùng đất tại chỗ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,82

  Chiều dài tuyến:
  1,7 km

  Thời hạn thi công: 65 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 6. #36
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/35

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Ngọc Thuận - lớp 05X3D

  2. Phan Quang Trình - lớp 05X3C

  3. Nguyễn Trường Vĩnh - lớp 05X3C

  Đề tài

  IV-D-A2. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: Láng nhựa 3 lớp dùng nhũ tương nhựa - 2,5cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm Dmax25 gia cố xi măng 6%- 16cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 18cm
  Lớp 4: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 20cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,5 km

  Thời hạn thi công: 165 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 7. #37
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/36

  Thành viên nhóm:
  1. Tạ Hoàng Đình Tấn Lớp 04X3A
  2. Lê Viết Ngọc Lớp 04X3A
  3. Tạ Văn Sinh Lớp 03X3A

  Đề tài


  III-D-A1. Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: BTNP Dmax12,5 - 6cm
  Lớp 2: BTN rỗng Dmax 31,5 - 7cm
  Lớp 3: CPDD GCXM 6% Dmax25 - 14cm
  Lớp 4: CPDD loại 1 Dmax 37,5 - 30cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  1,5 km

  Thời hạn thi công: 95 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 8. #38
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Cự ly vận chuyển trung bình các loại vật liệu trong ĐA TK TCTC XD mặt đường:

  Nhóm 1: 4,5 km

  Nhóm 2: 2,1 km

  Nhóm 3: 3,2 km

  Nhóm 4: 1,8 km

  Nhóm 5: 5,6 km

  Nhóm 6: 6,2 km

  Nhóm 7: 1,5 km

  Nhóm 8: 3,4 km

  Nhóm 9: 4,3 km

  Nhóm 10: 4,7 km

  Nhóm 11: 2,5 km

  Nhóm 12: 6,6 km

  Nhóm 13: 7,5 km

  Nhóm 14: 3,8 km

  Nhóm 15: 6,7 km

  Nhóm 16: 2,3 km

  Nhóm 17: 5,7 km

  Nhóm 18: 5,2 km

  Nhóm 19: 7,2 km

  Nhóm 20: 8,5 km

  Nhóm 21: 2,6 km

  Nhóm 22: 8,1 km

  Nhóm 23: 8,8 km

  Nhóm 24: 7,7 km

  Nhóm 25: 9,9 km

  Nhóm 26: 2,4 km

  Nhóm 27: 12,1 km

  Nhóm 28: 3,8 km

  Nhóm 29: 11,1 km

  Nhóm 30: 9,5 km

  Nhóm 31: 3,3 km

  Nhóm 32: 4,2 km

  Nhóm 33: 14,6 km

  Nhóm 34: 5,5 km

  Nhóm 35: 9,0 km

  Nhóm 38: 8,0 km
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 9. #39
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  14/01/10
  Posts
  6

  Default

  Quote Originally Posted by nbc View Post
  Mã số nhóm: 06X3/32/02

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Vũ Đắc Chức - Lớp: 06X3C
  2. Huỳnh Hùng Cường - Lớp: 06X3C
  3. Lê Xuân Ngôn - Lớp: 06X3C

  Đề tài:

  IV-D-A2. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ:

  Lớp 1: Lớp láng nhựa 2 lớp- 2cm
  Lớp 2: Đá dăm thấm nhập nhựa - 5cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 18cm
  Lớp 4: Cấp phối thiên nhiên loại A- 26cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  1,8 km

  Thời hạn thi công: 35 ngày
  thầy cho em hỏi lớp cát mịn có thể làm lớp móng dưới được không ạ. Em cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe.

Page 4 of 4 FirstFirst ... 234

Similar Threads

 1. Thảo luận Đ.A TK TCTC mặt đường ô tô
  By tieumuoi in forum TK TCTC Mặt đường Ô tô
  Replies: 1716
  Last Post: 10/01/15, 08:52 AM
 2. [Đồ án cũ] TK TCTC mặt đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 40
  Last Post: 30/12/12, 12:50 PM
 3. [Đồ án cũ] TK TCTC nền đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 39
  Last Post: 22/02/12, 04:43 PM
 4. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3B
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 1
  Last Post: 06/05/07, 03:39 PM
 5. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3A
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 2
  Last Post: 06/05/07, 03:37 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •