Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 39

Thread: Giao đề tài ĐA TK TCTC mặt đường nhóm 32 A-B

 1. #11
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/12

  Danh sách nhóm

  1. Hà Đại - Lớp 06X3D
  2. Trần Thái Hòa - Lớp 06X3D
  3. Lê Kim Hoàng Lộc - Lớp 06X3D

  Đề tài

  IV-D-A2. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: Lớp láng nhựa 2 lớp dùng nhựa nóng
  Lớp 2: Bê tông nhựa rỗng hạt trung Dmax=25mm - dày 6cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại I , Dmax=25mm- dày 18cm
  Lớp 4: Đất á sét gia cố vôi 10% - dày 20cm

  Loại lề đường: đắp lề trước từng phần.

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  2,8 km

  Thời hạn thi công: 75 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 2. #12
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/15

  Danh sách nhóm

  1. Nguyễn Hữu Linh - Lớp: 06X3A
  2. Hồ Quốc Tuấn - Lớp: 06X3A
  3. Phạm Minh Vương - Lớp: 06X3A

  Đề tài

  III-D-A1. Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: Bê tông nhựa Pô-li-me Dmax12,5 - 5cm
  Lớp 2: Bê tông nhựa Pô-li-me Dmax19 - 6cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm gia cố xi măng 6% - 16cm
  Lớp 4: Cát gia cố xi măng 10% - 20 cm

  Sub - Grade: dày 100cm, dùng đất tại chỗ.

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,85.

  Chiều dài tuyến:
  6,0 km

  Thời hạn thi công: 120 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 3. #13
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/17

  Danh sách nhóm

  Nguyễn Cảnh Hòa Lớp 06X3A
  Mai Xuân Hùng Lớp 06X3A
  Lê Phạm Hoàng Nam Lớp 06X3A

  Đề tài

  III-D-A1. Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ
  Lớp 1: BTN nhám cao - 2cm
  Lớp 2: BTN chặt hạt nhỏ loại 1 – Dmax15 -5cm
  Lớp 3: BTN chặt hạt vừa loại 1 – Dmax25 -7cm
  Lớp 4: Cấp phối đá dăm loại nghiền loại I Dmax 25 -20cm
  Lớp 5: đất á sét gia cố vôi 12% - 25cm

  Loại lề đường: đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  4,5 km

  Thời hạn thi công: 100 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 4. #14
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/16

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Văn Thành - Lớp: 06X3A
  2. Đặng Hữu Lượng - Lớp: 06X3B
  3. Bùi Như Vủ - Lớp: 06X3B

  Đề tài

  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng ,đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ


  Lớp 1: láng nhựa 3 lớp dùng nhựa nóng - 2.5cm
  Lớp 2: cấp phối đá dăm gia cố xi măng Dmax 25, dày - 16cm
  Lớp 3: cấp phối đá dăm loại II Dmax 37,5 dày- 25 cm

  Loại lề đường: Đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,5 km

  Thời hạn thi công: 80 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 5. #15
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/07

  Danh sách nhóm:

  1. Phan Dương Hoàng - Lớp: 06X3A
  2. Đinh văn Sơn - Lớp: 06X3A
  3. Nguyễn Văn Sơn - Lớp: 06X3A

  Đề tài


  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: láng nhựa 2 lớp dùng nhũ tương nhựa - 2 cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại I Dmax 25 mm - 18 cm
  Lớp 3: CP thiên nhiên loại E - 30 cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,1 km

  Thời hạn thi công: 70 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 6. #16
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/11

  Danh sách nhóm:

  1.Mai Hùng Cường - Lớp 06X3D
  2.Đinh Phú Duy - Lớp 06X3D
  3.Ông Ích Trường - Lớp 06X3D

  Đề tài

  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: láng nhựa 2 lớp dùng nhựa nóng dày 2cm
  Lớp 2: Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng dày 6cm.
  Lớp 3: Đá dăm nước dày 18cm.

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Sub - Grade: dày 80cm, dùng đất tại chỗ

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,78.

  Chiều dài tuyến:
  1,5 km

  Thời hạn thi công: 35 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 7. #17
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/13

  Danh sách nhóm:

  1. Huỳnh Võ Duyên Anh - Lớp: 06X3D
  2. Nguyễn Thị Hiền Ly - Lớp: 06X3D
  3. Bùi Thị Tiếng - Lớp: 06XA

  Đề tài

  V-N-A2. Đường cấp V vùng núi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: láng nhựa d2 lớp dùng nhựa nóng ày 2cm
  Lớp 2: BTN rỗng Mmax 31,5 dày 6cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax= 25mm dày 25cm

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Sub - Grade: dày 80cm, dùng đất ở mỏ

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,75.

  Chiều dài tuyến:
  2,5 km

  Thời hạn thi công: 45 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 8. #18
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã só nhóm: 06X3LT/32/14

  Danh sách nhóm

  1: Nguyễn Ngọc Cảnh- Lớp 08X3LT
  2: Lê Minh Chính- Lớp 08X3LT
  3: Nguyễn Viết Tâm- Lớp 08X3LT

  Đề tài

  V-N-B1. Đường cấp V, vùng núi, mặt đường cấp quá độ B1

  KCAĐ

  Lớp 1: Láng nhựa 2 lớp dùng nhủ tương a xít - dày 2cm
  Lớp 2: Cát gia cố xi măng 10% - dày 16cm
  Lớp 3: Cấp phối thiên nhiên loại E- dày 28cm

  Sub - Grade: dày 80cm, dùng đất ở mỏ

  Loại lề đường: Đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,80

  Chiều dài tuyến:
  1,3 km

  Thời hạn thi công: 25 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 9. #19
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm:06X3/32/18

  Danh sách nhóm

  Trần Quang Mỹ Lớp 06X3C
  Hoàng Đức Quang Lớp 06X3C
  Lê Nguyên Đình Lớp 06X3A

  Đề tài
  V-N-A2. Đường cấp V miền núi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: cáng nhựa 2 lớp dùng nhũ tương dày 2cm
  Lớp 2: cấp phối đá dăm nghiền loại ,Dmax=25 dày16cm
  Lớp 3: cấp phối thiên nhiên loại B dày 30cm

  Sub_Grade: dày 80cm, dùng đất tại chỗ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,84

  Chiều dài tuyến:
  1,6 km

  Thời hạn thi công: 45 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 10. #20
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/19

  Danh sách nhóm

  1. Nguyễn Công Thành _ Lớp 06x3D
  2. Cao Thanh Hiếu _ Lớp 06x3D
  3. Huỳnh Văn Hải _ Lớp 06x3D

  Đề tài
  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ

  Lớp 1: bê tông nhựa chặt vừa loại II - Dmax20 mm dày 6 cm
  Lớp 2: cấp phối đá dăm loại I - Dmax25 mm dày 18 cm
  Lớp 3: đá dăm nước dày 18 cm

  Loại lề đường: đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,6 km

  Thời hạn thi công: 90 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

 1. Thảo luận Đ.A TK TCTC mặt đường ô tô
  By tieumuoi in forum TK TCTC Mặt đường Ô tô
  Replies: 1716
  Last Post: 10/01/15, 08:52 AM
 2. [Đồ án cũ] TK TCTC mặt đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 40
  Last Post: 30/12/12, 12:50 PM
 3. [Đồ án cũ] TK TCTC nền đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 39
  Last Post: 22/02/12, 04:43 PM
 4. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3B
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 1
  Last Post: 06/05/07, 03:39 PM
 5. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3A
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 2
  Last Post: 06/05/07, 03:37 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •