Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 39

Thread: Giao đề tài ĐA TK TCTC mặt đường nhóm 32 A-B

 1. #21
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 05X3/32/20

  Danh sách nhóm

  1.Vũ Ngọc Toàn-Lớp 05X3D
  2.Nguyễn Quang Huy -Lớp 04X3A
  3.Bùi Tạ Khánh Linh-Lớp 05X3A

  Đề tài

  IV-D-A1. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A1.

  KCAĐ

  Lớp 1: BTNC loại I, Dmax15 - dày 8cm
  Lớp 2: CPĐD loại I, Dmax25 - dày 15cm
  Lớp 3: Cát gia cố xi măng 6% - dày 18 cm
  Lớp 4 : Cấp phối thiên nhiên loại C, Dày 20cm

  Loại lề đường: Đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  4,6 km

  Thời hạn thi công: 140 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 2. #22
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 05X3/32/21

  Danh sách nhóm

  1-Nguyễn Ngọc Hiền Lớp 05X3B
  2-Lê Xuân Công Lớp 05X3C
  3-Lê Văn Nam Lớp 05X3C

  Đề tài

  V-N-A2. Đường cấp V vùng núi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ

  Lớp 1: Đá dăm láng nhựa 4,5 kg/m2 dùng nhựa nóng - 16cm
  Lớp 2: CPĐD loại II, Dmax 37,5 - 22 cm

  Sub_Grade: dày 85cm, dùng đất ở mỏ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,85

  Chiều dài tuyến:
  2,6 km

  Thời hạn thi công: 65 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 3. #23
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/22

  Danh sách nhóm

  1. Nguyễn Đình Quốc Bảo _ Lớp 06x3A
  2. Nguyễn Văn Hiệu _ Lớp 06x3A
  3. Lê Chí Nguyện _ Lớp 06x3A

  Đề tài

  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ

  Lớp 1: Lớp láng nhựa 2 lớp dùng nhũ tương - dày 2cm.
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm gia cố xi măng 6% Dmax25 dày 15cm.
  Lớp 3: Đất á sét gia cố vôi 10% dày 22cm.

  Loại lề đường: Đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,7 km

  Thời hạn thi công: 97 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 4. #24
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/23

  Danh sách nhóm

  1. Nguyễn Viết Nhật - Lớp: 06X3A
  2. Phạm Văn Hùng - Lớp: 06X3D
  3. Hà Lê Quang -Lớp:06X3D

  Đề tài

  IV-D-A1. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2.

  KCAĐ

  Lớp 1: Láng nhựa 2 lớp dùng nhựa nóng dày 2 cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại I Dmax= 25 mm - dày 16 cm
  Lớp 3: Đá dăm nước dày 24 cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  2,7 km

  Thời hạn thi công: 88 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 5. #25
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 05X3/32/24

  Danh sách nhóm:

  1.Lê Quang Huy - Lớp: 05X3B
  2.Lưu Lê Phát - Lớp: 05X3A
  3.Nguyễn Trung Thành -Lớp 05X3B

  Đề tài

  IV-D-A2. Đường cấp IV, vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  1. Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng, dày 6cm
  2. Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 37,5 dày 15cm
  3. Cát gia cố xi măng 8%, dày 28cm

  Sub-grade, dày 90cm lấy đất ở mỏ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,82

  Chiều dài tuyến:
  3,3 km

  Thời hạn thi công: 105 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 6. #26
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 05X3A/32/25

  Danh sách nhóm

  1.Phạm Tài Hiền-Lớp 05X3A
  2.Huỳnh Tâm Thắng-Lớp 05X3A
  3.Phan Minh Tường-Lớp 05X3A

  Đề tài

  IV-N-A1. Đường cấp IV vùng núi - mặt đường cấp cao A1

  KCAĐ

  Lớp 1: BTNC loại I Dmax15 - dày 4cm
  Lớp 2: BTNC loại II Dmax25 - dày 5cm
  Lớp 3: CPĐD loại I Dmax 25 - dày 16cm
  Lớp 4: Cát gia cố xi măng - dày 20cm

  Sub-grade dày 80cm dùng đất tại chỗ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,85

  Chiều dài tuyến:
  2,3 km

  Thời hạn thi công: 77 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 7. #27
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/26

  Danh sách nhóm

  1.Lê Văn Thông - Lớp 06X3A.
  2.Nguyễn Thái Hùng - Lớp 06X3A.
  3. Nguyễn Công Hùng - Lớp 06X3A.

  Đề tài

  III-D1-A1: Đường cấp III vùng đồng bằng, đồi - Mặt đường cấp cao A1.

  Đề xuất

  Lớp 1: BTN nhám cao dày 2cm.
  Lớp 2: BTN chặt hạt vừa loại 1 Dmax20 dày 6cm.
  Lơp 3: BTN rỗng Dmax 31,5 dày 8cm.
  Lớp 4: Cát gia cố xi măng 9%.- dày 40 cm.

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  1,7 km

  Thời hạn thi công: 93 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 8. #28
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/27

  Danh sách nhóm

  Nguyễn Tấn Vỹ 28X3B
  Nguyễn Như Vy 28X3B
  Trần Hữu Hậu 28X3A

  Đề tài

  IV-D-A2 đường cấp IV đồng bằng-đồi, mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1:Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng - 5cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 - 14cm
  Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax37.5 - 20cm

  Loại lề đường: Đắp lề sau từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  2,6 km

  Thời hạn thi công: 82 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 9. #29
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/28

  Danh sách nhóm:

  1.Nguyễn Hồng Phước - Lớp 06X3A
  2.Đoàn Công Thành - Lớp 06X3A
  3.Nguyễn Văn Quảng - Lớp 06X3A

  Đề tài

  V-D-A2. Đường cấp V vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ:

  Lớp 1: Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng- 6cm.
  Lớp 2:Đá dăm Macadam - 28cm.

  Sub-grade dày 80cm dùng đất tại chỗ

  Loại lề đường: đào khuôn đường

  Nền đường: đã thi công đến cao độ bằng cao độ hoàn công mặt đường, có độ chặt tự nhiên K=0,81

  Chiều dài tuyến:
  1,8 km

  Thời hạn thi công: 70 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

 10. #30
  Administrator nbc's Avatar
  Join Date
  19/03/07
  Location
  Đà Nẵng city
  Posts
  8,672

  Default

  Mã số nhóm: 06X3/32/29

  Danh sách nhóm:

  1. Nguyễn Quang Vương - lớp 06X3A

  2. Mai Đình Học - lớp 06X3D

  3. Trương Minh Trung -lớp 05X3C

  Đề tài

  IV-D-A2. Đường cấp IV vùng đồng bằng, đồi - mặt đường cấp cao A2

  KCAĐ

  Lớp 1: Láng nhựa 2 lớp nhũ tương dày 1,5 cm
  Lớp 2: Đá dăm thấm nhập nhựa dùng nhựa nóng dày 5cm
  Lớp 3: Đá dăm Macadam-14cm
  Lớp 4: Cấp phối loại D- 20cm

  Loại lề đường: Đắp lề trước từng phần

  Nền đường: đã thi công xong đến cao độ đáy áo đường

  Chiều dài tuyến:
  3,2 km

  Thời hạn thi công: 75 ngày
  Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua!

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

 1. Thảo luận Đ.A TK TCTC mặt đường ô tô
  By tieumuoi in forum TK TCTC Mặt đường Ô tô
  Replies: 1716
  Last Post: 10/01/15, 08:52 AM
 2. [Đồ án cũ] TK TCTC mặt đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 40
  Last Post: 30/12/12, 12:50 PM
 3. [Đồ án cũ] TK TCTC nền đường ô tô
  By nbc in forum Thư viện đồ án cũ
  Replies: 39
  Last Post: 22/02/12, 04:43 PM
 4. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3B
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 1
  Last Post: 06/05/07, 03:39 PM
 5. Giao ĐA TK TCTC nền đường ô tô lớp 03X3A
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 2
  Last Post: 06/05/07, 03:37 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •