thank,hy vọng mấy bạn để ý nộp đúng thời hạn, nộp không đúng thời gian thì vất vả lắm đó, bữa trước mình chủ quan nên cũng khiếp rồi