cám ơn thầy nbc đã nhắc nhở! s2 sẽ xem xét lại mình!
rất vui vì được tham gia diễn đàn!