huynh nào có đề thi cơ sở 2 thì post e với nha.tks các huynh