Xin chào các bác, mình học bên nhà dân dụng và công nghiệp, nay đi làm đang tham gia xây dựng một kho vật tư, sếp có yêu cầu như sau:
- Thiết kê bài toán nâng cấp đường thành đường cấp phối (5x7, 0,4, thấp nhất 3-4kg/m2) hoặc thảm nhựa thô mặt đường.
Mình cũng có tìm hiểu một số tiêu chuẩn đường nhưng do không có kiến thức về lĩnh vực này nhiều nên cũng có một số thắc mắc chưa giải quyết được:
- đá 5x7, 0.4, thấp nhất 3-4kg/m2 là như thế nào?
- thảm nhựa thô mặt đường là như thế nào.
Hoặc pác nào có kinh nghiệm thì xin tư vấn giúp mình nên giải quyết vấn đề trên như thế nào là tốt nhất.
Xin chân thành cảm ơn!