Quote Originally Posted by caohoangtrinh View Post
Dạ thưa thầy ở đây là em đã vẽ có bản vẽ cống hoàn chỉnh rồi,nhưng em thấy có nhiều cách tính khối lượng đất chân khay,hố móng quá,như đào ra bên 1 khoảng tính từ mép công hoặc chân khay với vách ngoài là 2 đường thằng song song hay mà 2 đường chéo với độ dốc 1:1 xuôi về phía tim công
Đào hố móng của tường đầu, tường cánh, chân khay.... hay bất cứ một hố móng nào khác, cần tham khảo các quy định trong TCVN 4447:2012. Tùy theo kích thước hố móng, chiều sâu chôn móng, loại đất, trạng thái của đất... mà cấu tạo hố móng phải khác nhau bạn ạ.