Cho em hỏi làm sao để xác định được cọc H trong đường cong ạ??
Em đưa ra một số phương án sau anh em thấy sao:
- Dùng compa quay đều lấy gần đúng. Ưu điểm là nhanh và dễ làm, tuy nhiên sai số cộng dồn ( để giải quyết vấn đề này thì khép khoảng cách vào điểm cuối đường cong (TC).
- Để chính xác ta tính dây cung cho mỗi khoảng cách H rồi dùng compa. cách này sẽ chính xác nhưng làm sẽ lâu hơn.
- Phương án nữa là tính ra góc tại tâm (cách này làm còn lâu hơn mà còn khó là khi vẽ khó mà xác định đúng góc cần đo.
Ai cho em ý kiến với.
Thanks!!!