Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 94

Thread: Thảo luận môn học TC & QLTC nhóm 07X3/36A-B

 1. #11
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  27/03/11
  Tuổi
  32
  Posts
  1

  Default Bài tập TC và QLTC

  Kính gửi thấy nbc

  Sinh viên: Nguyễn Hồng Long
  Lớp 07X3A
  Nhóm 36 B
  Attached Files Attached Files
  Last edited by Long07X3A; 28/03/11 at 12:05 PM.

 2. #12
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  27/03/11
  Posts
  2

  Default

  Thưa thầy, em xin nộp bài tập.
  sinh viên thực hiện: Phạm Dương Uyển Vy
  nhóm:36A. Lớp: 07X3B
  Attached Files Attached Files

 3. #13
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  20/02/11
  Tuổi
  31
  Posts
  1

  Default

  Bài tập tổ chức và quản lý thi công
  Họ tên : Hồ Viết Công
  Lớp : 07X3B
  Nhóm : 36B
  Attached Files Attached Files
  Last edited by conghuongx3b; 27/03/11 at 05:11 PM.

 4. #14
  Sinh viên năm nhất whjt3h0rs3's Avatar
  Join Date
  24/03/09
  Tuổi
  31
  Posts
  18

  Default

  Họ tên : Phạm Đức Chính
  Lớp :07X3D
  Nhóm :36A
  Attached Files Attached Files

 5. #15
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  10/03/11
  Tuổi
  32
  Posts
  8

  Default

  Họ Tên : Lê Hồng Phú
  Lớp : 07X3D
  Nhóm : 36B
  Attached Files Attached Files

 6. #16
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  23/04/09
  Posts
  3

  Default

  Họ tên : Nguyễn Mạnh Hoàng
  Lớp : 07X3B
  Nhóm : 36B

  Xác định trình tự thi công dầm chữ I căng sau :
  - Công tác chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng , bãi đúc dầm,máy móc ,thiết bị,vật liệu, nhân công)
  - Nghiệm thu vật liệu xem vật liệu thi công đã đạt tiêu chuẩn thi công
  - Bảo quản máy móc thiết bị vật liệu trước thi công
  - Lắp dựng ván khuôn kiểm tra nghiệm thu ván khuôn
  - Lắp dựng cốt thép thường,gia công cốt thép thường kiểm tra nghiệm thu
  - Định vị ,lắp đặt ống gen
  - Chuẩn bị cấp phối bê tông dầm
  - Thí nghiệm vật liệu bê tông dầm xem đã đạt yêu cầu mác thiết kế chưa? Độ sụt đã đạt yêu cầu để tăng tính công tác bê tông.
  - Sau khi chọn được nguồn vật liệu thích hợp thì vận chuyển vật liệu đến bãi đúc
  - Trộn bê tông dầm
  - Đổ bê tông vào ván khuôn
  - Đầm bê tông để làm chặt tăng cường độ, giảm lỗ rỗng
  - Bảo dưỡng bê tông dầm,tháo dỡ ván khuôn
  - Làm sạch ống gen bôi trơn cốt thép dự ứng lực luồn cốt thép vào ống gen
  - Tiến hành căng kéo kiểm tra độ vồng của dầm
  - Rót vữa vào ống gen cắt cốt thép dự ứng lực đổ bê tông bít hai đầu dầm
  - Sữa chữa hoàn thiện và nghiêm thu dầm
  -
  Xác định khối lượng công tác cho việc đúc toàn bộ dầm cho một cầu 9 nhịp, mặt cắt ngang 7 dầm chữ I.
  Theo định mức AF.34120 ta có tính cho 1m3 có bảng thành phần hao phí sau

  STT THÀNH PHẦN HAO PHÍ ĐƠN VỊ Khối lượng
  1 xe bơm bt 50m3 /h ca 0.033
  2 đầm dùi 1,5 kW ca 0.2
  3 xà lan 200T ca 0.21
  4 tàu kéo 150CV ca 0.006
  5 máy khác
  % 2
  6 vữa m3 1.015
  7 vật liệu khác % 1
  8 Nhân công 4/7 nhómI
  c«ng 1.48
  Giả sử 1 dầm có khối lượng là 19m3=> khối lượng tổng cộng của 63 dầm là 19x63 = 1197m3
  => Khối lượng hỗn hợp BT là: 1,02x1197 = 1220,94m3
  Vậy ta có khối lượng công tác cho cả 63 dầm như sau:
  STT THÀNH PHẦN HAO PHÍ ĐƠN VỊ Khối lượng
  1 xe bơm bt 50m3 /h ca 41
  2 đầm dùi 1,5 kW ca 245
  3 xà lan 200T ca 257
  4 tàu kéo 150CV ca 8
  5 máy khác
  % 2
  6 vữa m3 1239.25
  7 vật liệu khác % 1
  8 Nhân công 4/7 nhómI
  công 1804

 7. #17
  Sinh viên năm nhất danhx3a's Avatar
  Join Date
  04/09/10
  Posts
  4

  Default Bài tập QLTCTC

  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG
  Sinh viên: Nguyễn Ngọc Danh
  Nhóm:36A
  Đề ra
  1: Xác định trình tự công việc thi công đúc dầm I căng trước nhịp 33m
  2/Xác định khối lượng công tác cho việc đúc toàn bộ dầm của 1 cầu 9 nhịp ,MCN 7 dầm
  Bài làm
  TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC THI CÔNG ĐÚC DẦM I CĂNG TRƯỚC
  Với giả thiết vật liệu, máy móc, nhân công đều có đủ tại công trường thi công
  1.Chuẩn bị mặt bằng thi công, cần bố trí đủ mặt băng để bố trí máy móc, vật liệu để việc đúc dầm được diễn ra nhanh chóng.
  2. Lắp dựng ván khuôn đáy. Chú ý dung chất bôi trơn để bôi trơn bề mặt ván khuôn
  3. Lắp dựng cốt thép thường
  4.Lắp đặt ống gen
  5. Đánh số bó cáp và luồn cáp DƯL vào ống gen
  6. Nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép
  7. Hoàn thành ván khuôn dầm
  8. Nghiệm thụ công tác ván khuôn
  9. Tiến hành trộn bê tông dầm
  10. Kiểm tra độ sụt , lấy mẫu để sau đó kiểm tra cường độ của từng mẻ trộn
  11. Đổ bê tông dầm
  12. Bảo dưỡng dầm sau đó tháo ván khuôn hai bên dầm, đặt bệ định vị để dầm khóng bị lật khi căng kéo sau khi đã tháo ván khuôn.
  13.Sau khi dầm đủ cường độ, tiến hành lắp đặt neo 3 lá và kích hai đầu dầm rồi căng kéo cốt thép dự ứng lực
  14.Sau khi đã căng cốt thép đến ứng suất thiết kế, tiến hành bơm vữa xi măng với áp lực cao vào trong các ống gen để vừa tạo lớp bảo vệ cốt thép dự ứng lực vừa tạo môi trường truyền ứng lực bằng lực bám dính của bê tông với cốt thép
  15.Xả kích và cắt cốt thép dư hai đầu dầm
  16.Đổ bê tông bịt các đầu neo
  17.Kiểm tra độ vồng của dầm
  18.Tháo ván khuôn đáy, vận chuyển dầm ra nơi tập kết các dầm đã đúc xong
  19.Vệ sinh ván khuôn, tiến hành đúc các dầm tiếp theo

  KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA ĐÚC 63 DẦM I NHỊP 33m CĂNG TRƯỚC
  Nhịp dầm L = 33m. Chọn tiết diện dầm I định hình theo AASHTO như hình vẽ bên dưới

  Tiết diện dầm I định hình chọn theo AASHTO

  Ta có diện tích mặt cắt ngang S= 6536 cm^2^2=0,6536m^2
  Suy ra thể tích của một dầm 33m là: V=0,6536×33=21,5688m^3
  Thể tích tổng cộng của 63 dầm là: 63×21,5688 = 1358,834m^3
  →khối lượng của hỗn hợp bê tông là 1,015x1358,834 = 1379,217 m3
  Giả sử BT dầm có mác M400 độ sụt14 17cm, dùng xi măng PC40, đá Dmax = 20mm
  Theo định mức mã hiệu C.3227 ta có 1m3 BT cần có:
  Xi măng 480kg; cát 0,448 m3; đá dăm 0,805 m3; nước 190 lít ; phụ gia dẻo hóa 2,4 lít.
  Phương pháp đúc dầm ta chọn là phương pháp dây chuyền tại bãi đúc
  →Theo định mức AF. 32310 ta có tính cho 1m3 có bảng thành phần hao phí sau

  STT THÀNH PHẦN HAO PHÍ ĐƠN VỊ
  1 Vữa Bê Tông M3 1,015
  2 Vật liệu khác % 1
  3 Nhân công bậc 3,5/7 Công 2,56
  4 Máy bơm BT 50 m3/h Ca 0,033
  5 Máy dầm dùi 1,5 KW Ca 0,18
  6 Máy Khác % 1  Vậy ta có khối lượng công tác cho cả 63 dầm như sau:

  Stt Công Việc Đơn vị Khối lượng công tác
  1 Xi măng Kg 671955
  2 Cát M3 628
  3 Đá dăm M3 1127
  4 Nước Lít 265982
  5 Phụ gia dẻo hóa Lít 33560
  6 Vật liệu khác M3 14
  7 Nhân công Công 3531
  8 Máy bơm BT 50 m3/h Ca 46
  9 Máy dầm dùi 1,5 KW Ca 249
  10 Máy Khác Ca 14
  Last edited by danhx3a; 27/03/11 at 07:26 PM.

 8. #18
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  26/08/10
  Location
  Huế
  Tuổi
  31
  Posts
  23

  Default Bài tập QLvà TCTC

  Bài tập Quản lý và Tổ chức thi công
  Lê Đình Lâm
  Lớp 07X3C
  Nhóm 36B
  Attached Files Attached Files
  Last edited by hienlam; 27/03/11 at 08:26 PM.

 9. #19
  Sinh viên năm ba
  Join Date
  23/11/07
  Location
  Quảng Tờ Rị
  Posts
  161

  Default

  Họ và tên: Trần Chung
  Lớp: 06X3C
  Nhóm: 36A
  Bài 1: Xác định trình tự các công việc phải thực hiện để đúc các dầm I DƯL 33m căng sau
  Mô hình:

  Trình tự thi công:
  1. Chuẩn bị nhân lực
  2. Chuẩn bị vật liệu và máy móc
  3. Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra máy móc
  4. Bố trí bảo vệ công trường
  5. Chuẩn bị mặt bằng thi công
  6. Thi công cốt thép thường
  7. Định vị vị trí đúc dầm
  9. Lắp dựng ván khuôn
  10. Bôi trơn ván khuôn
  11. Lắp dựng cốt thép thường
  12. Lắp ống gen
  13. Lắp neo cáp DƯL
  14. Nghiệm thu cốt thép
  15. Trộn bê tông
  16. Kiểm tra độ sụt của bê tông
  17. Đổ bê tông dầm
  18. Đầm và lèn bê tông (đầm được bố trí bên ngoài ván khuôn)
  19. Bảo dưỡng dầm
  20. Tháo ván khuôn và kiểm tra sơ bộ chất lượng dầm mới đúc
  21. Kiểm tra cường độ của thép DƯL
  22. Đánh dấu số bó thép
  23. Làm sạch ống gen
  24. Bôi trơn thép DƯL
  25. Luồn cáp vào ống gen
  26. Lắp đặt kích
  27. Căng cốt thép DƯL
  28. Cắt cốt thép DƯL
  29. Kiểm tra ứng suất và biến dạng của dầm
  30. Xả kích
  31. Bơm vữa vào ống gen và bịt đầu dầm
  32. Kiểm tra chất lượng của dầm
  33. Vận chuyển dầm sang bãi chứa và bảo quản
  34. Dọn mặt bằng sau khi thi công

  Một số hình ảnh:
  - Neo:

  Cáp DƯL:

  - Cấu tạo neo công cụ:

  - Cấu tạo neo OVM:

  - Mặt bằng đúc dầm:


  Câu 2: Xác định khối lượng công tác 1 cầu MCN 7dầm, 9 nhịp: (đính kèm file):
  Tóm tắt tra định mức 1776:
  Tra định mức 1776, mã hiệu AG.117 ta có bảng khối lượng cho 1 m3 công tác bê tông:
  Tra định mức 1776, mã hiệu AG.134 ta có bảng khối lượng cho 1 tấn công tác lắp dựng cốt thép thường
  Tra định mức 1776, mã hiệu AG.135 ta có bảng khối lượng cho 1 tấn công tác lắp dựng cốt thép DƯL
  Tra định mức 1776, mã hiệu AG.135 ta có bảng khối lượng cho 1 đầu neo
  Link mediafire:
  http://www.mediafire.com/?sah0gcln0agvazt[WARNING][/WARNING]
  Last edited by natibong; 27/03/11 at 10:16 PM.

 10. #20
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  27/03/11
  Posts
  1

  Default

  bài tập tổ chức và quản lý thi công
  Họ và tên : Đoàn Hiếu Linh
  Lớp : 07x3B
  Nhóm : 36B
  Attached Files Attached Files

Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

 1. Replies: 8
  Last Post: 21/11/10, 08:14 PM
 2. Bình chọn cho Bài tập 1 - môn học TC và QLTC
  By nbc in forum Các môn học Chuyên ngành đường ô tô
  Replies: 41
  Last Post: 05/02/10, 05:25 PM
 3. Thực tập Địa chất công trình nhóm 19 lớp 07X3
  By loliloli62 in forum Giáo vụ Khoa
  Replies: 0
  Last Post: 24/12/09, 01:02 PM
 4. Điểm thi khóa 07X3
  By gvk in forum Giáo vụ Khoa
  Replies: 8
  Last Post: 14/07/08, 10:02 PM
 5. Gửi các bạn khóa 07X3
  By nbc in forum Cựu sinh viên
  Replies: 10
  Last Post: 24/03/08, 09:51 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •