Ông nào tư vấn ngu ngu thế. giờ học gì cũng gần giống nhau. quan trọng là bản thân mình cố gắng học tập như thế nào thôi. ngành cầu đường thì đặc thù là đi nhiều và vất vả hơn các ngành khác một chút nhưng cũng là một nghề kiếm cơm tốt cả. Cố gắng học hành, rèn luyện thật tốt thì ra trường tốt cả. Kiến thức trong trường không giúp gì nhiều thì người ta phân biệt trung cấp cao đẳng làm gì. người ta phân biệt trường này trường nọ làm gì. Kiến thức trong trường là cái cơ bản đầu tiên cần nắm vững đó em. Cố gắng học đi.