Khi lu lèn mà đã đạt tới độ chặt K yêu cầu rồi, nhưng khi kiểm tra cao độ thì chưa tới cao độ thiết kế thì sao?và trường hợp ngược lại thì đơn vị thi công sẽ xử lý như thế nào? Đây là ý kiến của riêng cá nhân em, mong các Thầy và các Anh Chị trong diễn đàn cho em xin ý kiến!!!! Em cám ơn!!!