Chiều 5/7, ngay khi kết thúc thi - Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn Toán, Lý, Hóa. Xem chi tiết dưới đây.


Ảnh: Lê Anh Dũng

MÔN TOÁN
Đề thi
Đáp án chính thức:
MÔN VẬT LÝ
Đề thi:
Đáp án chính thức:
MÔN HÓA HỌC
Đề thi:
Đáp án chính thức:
Nguồn: Bộ GD-ĐT