HOT: Sáng 20/7/2011 bắt đầu công bố điểm thi Đại học, Cao đẳng 2011. Hãy bấm vào http://giaoduc.net.vn/ để tra cứu điểm thi sớm nhất của hơn 400 trường ĐH, CĐ toàn quốc.