nghe điểm sàng ĐHBK mà thấy buồn quá, đi đâu ai cũng nói bữa nay bách khoa mất giá, tệ ghê
trong khi đó, sư phạm và kinh tế ĐN lấy điểm mấy ngành khối A, B, D trên trời không, nhìn họ mà thấy thẹn quá :P:P