thông tư 09/2011/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉnh định thầu tư vấn:
http://www.mediafire.com/?4a4d8fbkd2d5r8g
thông tư 02/2011/TT-BXD :http://www.mediafire.com/?c3k73alq3fsea2q
thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng:
http://www.mediafire.com/?352kegs5wv7js8e
http://www.mediafire.com/?mx7gbj9z47zbemw
thông tư 09/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình:
http://www.mediafire.com/?nc61y1wqbm18n5q
http://www.mediafire.com/?qutlimioqvcanp5
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương mới từ 01/01/2011:
http://www.mediafire.com/?2qm3zlr74247cec
thông tư 03/2011/TT-BKHĐT:http://www.mediafire.com/?zvptgoldb9hgndr